JARKY 2019VELIKONOČNÍ DÍLNY 2019
ADVENTNÍ DÍLNY

Mariánská strašidla 2018

Večerníčkova zahrada 2018

ODDÍLY  - PLÁN AKCÍ PODZIM 2017

BYLO:

PLÁN AKCÍ leden - srpen 2017

Velikonoční dílny
5.4. 2017, 6.4.2017 a 7.7.2017 od 9 do 13 hodin v Důlcích