Vánoční dílny

12. 11. 2017 21:19

Poznáváme naše tradice
VÁNOČNÍ dílny pro všechny

Důlce
 Pondělí 20.11.2017      Úterý 21.11.2017
středa 22.11.2017  Čtvrtek 23.11.2017

od 9 do 12 hodin na sále v Důlcích

STŘEKOV

 12.12. 2017 od 10 a  OD 16 hODIN

Výtvarné dílny s vánoční tematikou

Děti i dospělí se seznámí s vánočnímI zvyky a tradicemi.
Čeká je společné zdobení perníčků, vánočního stromečku, lovení kapříka…

LETÁČEK