Kontaktní údaje o orgranizaci
Název:
Rodinné centrum Slunečník, z.s.
Sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí n. L.

Adresa provozovny 1
: Důlce 3092/74,
400 01 Ústí n. L.
Telefonní spojení: 607 614 766 (I. Beránková), 777 167 996 (L. Říhová)

Adresa provozovny 2: Kubelíkova 1, Střekov 400 03 (dětské skupiny)

Právní forma: Spolek
IČ: 270 26 876

Statutární zástupci:
Mgr. Irena Beránková (tel. 607 614 766) - předsedkyně spolku
Leona Říhová (tel. 777 167 996) -  místopředsedkyně spolku
Lucie Valentová (tel. 605 569 617) - členka Rady spolku

E-mail: rcslunecnik@volny.cz
www: www.slunecnik.org
registrace: VS/1-1/63691/06-R   27. 03. 2006 (Ministerstvo vnitra ČR)
bankovní spojení:  ČSOB - Poštovní spořitelna, a.s.
číslo účtu:  206020007/0300