NAŠE DĚTSKÉ SKUPINY

Dětská skupina Rozmarýnek (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011160) 
Dětská skupina Jasmínka (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016491)
Dětská skupina Violka (CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015038) 

Celodenní péče o děti
Určeno dětem od 1 roku do 6 let
Malý kolektiv dětí (do 12 dětí)
Individuální přístup
Rodinné prostředí
Provoz od 7.30 do 16 h (případně dle potřeby)
Proškolený personál (2 až 3 pečovatelky)
Zajištěny obědy a svačinky
Pravidelné keramické tvoření

Podmínkou je, že aspoň jeden z rodičů je zaměstnán, nebo je v evidenci ÚP, příp. se soustavně vzdělává.
v ul. Kubelíkova 1 - Střekov
Děti přijímáme i během roku - v závislosti na kapacitě dětských skupin.

Cena školného při celotýdenní docházce  1500,- Kč (bez stravování)
Cena za stravování: 60,- Kč (2x svačinka, oběd)
Informace na tel.: 607 614 766, 777 167 996

DOKUMENTY:
Plán výchovy a péče - Rozmarýnkův rok
Provozní řád

Dokumenty DS Jasmínka:
Přihláška
Žádost o přijetí
Potvrzení o postavení na trhu práce
Monitorovací list podpořené osoby
Všeobecné informace o DS
Informace o způsobu zpracování osobních údajů

Dokumenty DS Rozmarýnek:
Přihláška
Žádost o přijetí
Potvrzení o postavení na trhu práce
Monitorovací list podpořené osoby